IC Smoothies és una empresa de distribució d’Smoothies naturals i frescs, però també és de fabricació artesanal de gelats. Feim cada dia gelat mallorquí amb llet i nata de vaques de les illes, la qual ens duen cada dia ben fresca.

A més, per donar el sabor dels gelats tan particular i autèntic empram fruita real, ingredients respectuosos i de la major qualitat possible.

Estam compromesos amb l’excelència i la qualitat.


IC Smoothies es una empresa de distribución de Smoothies naturales y frecos, pero también lo es de fabricación artesanal de helados. Cada día hacemos helado mallorquín con leche y nata de vacas de las isla de Mallorca, la cual nos traen cada día bien fresca.

Además, para dar ese sabor tan particular y auténtico a nuestros helados usamos fruta real, ingredientes respetuosos y de la mayor calidad posible.

Estamos comprometidos con la excelencia y la calidad suprema.