A IC Smoothies som totalment conscients de la situació actual del planeta Terra, la nostra llar, i no volem quedar-mos enrere en aquesta odisseia que és salvar ca nostra.

Volem ser sincers amb vosaltres, no pretenem donar una imatge utòpica, ser verds implicaba un major cost que no ens podíem permetre. Per això avui dia encara tenim un petit Stock de material plàstic no biodegradable. Però això està a punt de canviar.

La nostra política d’empresa ja parla constantment de millorar aquesta situació. A partir d’ara, pràcticament tot el material que donem al consumidor directament a la nostra tenda i a segons serà biodegradable. No emprarem ni palletes, ni tassons ni materials no responsables amb el medi ambient.


En IC Smoothies somos totalmente conscientes de la situación actual del planeta Tierra, nuestro hogar, y no queremos quedarnos atrás en esta Odisea que es salvar nuestra casa.

Queremos ser sinceros con vosotros, no pretendemos dar una imagen utópica, ser verdes implicaba un mayor coste que no nos podíamos permitir. Por eso hoy en día, aun tenemos un pequeño Stock de material plástico no biodegradable. Pero esto está a punto de cambiar.

Nuestra política de empresa ya habla constantemente de mejorar esta situación. A partir de ahora, prácticamente todo el material que demos al consumidor directamente y a segundos será biodegradable. No usaremos ni pajitas, ni vasos ni materiales no responsables con el medio ambiente.